تاريخ : شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 

 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)
 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)
 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

 تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : جمعه ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

كليپ تانگ سودو

براي دريافت فايل بر روي عكس زير كليك كنيد.

 تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 تاريخ : جمعه ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 تاريخ : جمعه ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر ری عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

Wheng Jin Kong Kyuk

وین جین کُن کیوک

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

Double Ahp Cha Gi

برای دریافت فایل به ادامه مطلب مراجعه کنید

 تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : جمعه ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

ای دان دی یوپ هوری گی

E DAN  DWI Yup Hu Ri Gi

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

ای دان دی  پاک زو آن رو چا گی

E dan dwi Phakeso Ahnero Cha Gi

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

ای دان دی آنزو پاک رو چاگی

E Dan DWI  Ahneso Phaku Ro Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

E Dan Dwi  Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

 تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ های تانگ سودو

E DAN Dwi HURI GI

ای دان دی هوری گی

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

E DAN YUP HU RI GI

ای دان یوپ هوری گی

برای دانلود  فایل بر روی  عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

E Dan  Ahneso Phaku Ro Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس کلیک کنید

 تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

 

ای دان دول ریو چا گی

  E Dan Dull Ryo Cha Gi

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

 تاريخ : جمعه ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

E DAN YUP CHA KI

ای دان یوپ چا کی

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

 تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

E Dan AHP Cha Ki

ای دان آپ چاگی

برای دریافت کلیپ بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

PI CHA GI (PET CHA GI

پی چاگی

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

 

 

 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


MOO ROOP CHA GI

موروپ چاگی

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ  تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


دی تولیو یوپ هوریو چا  کی

Dwi Tollyo Yup Hu Ryo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس کلیک کنید
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


برای دریاف فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Cchik Ki

AXE KICK

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi  Yup Hu Ryo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Yup Cha Gi

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Tollyo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای  دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

toollyo yup cha ki
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سو دو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi Hu Ryo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی  عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi Cha Ki

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi  Ahneso Phaku Ro Cha Ki

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Phakeso Ahnero Cha Gi mahk kee

پاکزو آنرو چاگی ماک کی

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو(تکنیک ها)

 ضربه پا از خارج به داخل

Phakeso Ahnero Cha Gi

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Ahneso Phaku Ro Cha Gi

آنزو پاکرو چاگی

(داخل به خارج)

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


تکنیک های تانگ سودو

Dull Ryo Cha Gi

دول ریو چاگی
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


ضربه آپ چا گی

Ahp Cha Gi

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید