تاريخ : چهارشنبه 1393/09/26 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : یکشنبه 1393/09/16 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : چهارشنبه 1393/09/12 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : جمعه 1393/09/07 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.تاريخ : چهارشنبه 1393/08/28 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

كليپ تانگ سودو

براي دريافت فايل بر روي عكس زير كليك كنيد.

 تاريخ : دوشنبه 1393/08/19 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : پنجشنبه 1393/08/15 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه 1393/08/08 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : یکشنبه 1393/08/04 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : سه شنبه 1393/07/29 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 تاريخ : جمعه 1393/07/25 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 تاريخ : جمعه 1393/07/18 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر ری عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : پنجشنبه 1393/07/03 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : شنبه 1393/06/29 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 تاريخ : سه شنبه 1393/06/18 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : سه شنبه 1393/06/18 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

Wheng Jin Kong Kyuk

وین جین کُن کیوک

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : شنبه 1393/06/01 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : شنبه 1393/05/25 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

Double Ahp Cha Gi

برای دریافت فایل به ادامه مطلب مراجعه کنید

 تاريخ : پنجشنبه 1393/05/23 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : جمعه 1393/05/17 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

ای دان دی یوپ هوری گی

E DAN  DWI Yup Hu Ri Gi

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : پنجشنبه 1393/05/16 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : شنبه 1393/05/11 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه 1393/05/09 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

ای دان دی  پاک زو آن رو چا گی

E dan dwi Phakeso Ahnero Cha Gi

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : یکشنبه 1393/05/05 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 تاريخ : پنجشنبه 1393/05/02 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

ای دان دی آنزو پاک رو چاگی

E Dan DWI  Ahneso Phaku Ro Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : یکشنبه 1393/04/29 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 تاريخ : دوشنبه 1393/04/23 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

E Dan Dwi  Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

 تاريخ : یکشنبه 1393/04/22 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

 تاريخ : سه شنبه 1393/04/17 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ های تانگ سودو

E DAN Dwi HURI GI

ای دان دی هوری گی

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : سه شنبه 1393/04/17 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : دوشنبه 1393/04/09 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

E DAN YUP HU RI GI

ای دان یوپ هوری گی

برای دانلود  فایل بر روی  عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : چهارشنبه 1393/04/04 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

E Dan  Ahneso Phaku Ro Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس کلیک کنید

 تاريخ : دوشنبه 1393/04/02 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : شنبه 1393/03/31 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : پنجشنبه 1393/03/29 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

 

ای دان دول ریو چا گی

  E Dan Dull Ryo Cha Gi

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

 تاريخ : جمعه 1393/03/23 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

E DAN YUP CHA KI

ای دان یوپ چا کی

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

 تاريخ : پنجشنبه 1393/03/22 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : سه شنبه 1393/03/13 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

E Dan AHP Cha Ki

ای دان آپ چاگی

برای دریافت کلیپ بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : دوشنبه 1393/03/12 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : شنبه 1393/03/03 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

PI CHA GI (PET CHA GI

پی چاگی

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : شنبه 1393/03/03 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : چهارشنبه 1393/02/24 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

 

 

 تاريخ : سه شنبه 1393/02/23 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


MOO ROOP CHA GI

موروپ چاگی

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه 1393/02/23 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : دوشنبه 1393/01/25 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه 1393/01/19 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : شنبه 1393/01/16 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ  تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : یکشنبه 1393/01/10 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


دی تولیو یوپ هوریو چا  کی

Dwi Tollyo Yup Hu Ryo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس کلیک کنید
تاريخ : یکشنبه 1393/01/03 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


برای دریاف فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : جمعه 1392/11/25 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Cchik Ki

AXE KICK

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : یکشنبه 1392/11/20 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi  Yup Hu Ryo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : شنبه 1392/11/19 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : جمعه 1392/11/11 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : جمعه 1392/11/11 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Yup Cha Gi

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : چهارشنبه 1392/11/02 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Tollyo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : سه شنبه 1392/11/01 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید
تاريخ : چهارشنبه 1392/10/25 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : چهارشنبه 1392/10/25 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای  دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

toollyo yup cha ki
تاريخ : سه شنبه 1392/10/24 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سو دو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : شنبه 1392/10/21 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : سه شنبه 1392/10/17 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi Hu Ryo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه 1392/10/16 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه 1392/10/12 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی  عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه 1392/10/12 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi Cha Ki

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : یکشنبه 1392/10/08 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : یکشنبه 1392/10/08 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه 1392/10/02 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi  Ahneso Phaku Ro Cha Ki

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه 1392/10/02 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه 1392/09/25 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : چهارشنبه 1392/09/20 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه 1392/09/07 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Phakeso Ahnero Cha Gi mahk kee

پاکزو آنرو چاگی ماک کی

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : سه شنبه 1392/09/05 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : چهارشنبه 1392/08/29 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو(تکنیک ها)

 ضربه پا از خارج به داخل

Phakeso Ahnero Cha Gi

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه 1392/08/28 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه 1392/08/23 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه 1392/08/14 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Ahneso Phaku Ro Cha Gi

آنزو پاکرو چاگی

(داخل به خارج)

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.

تاريخ : سه شنبه 1392/08/14 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : پنجشنبه 1392/08/02 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : چهارشنبه 1392/08/01 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید

تاريخ : چهارشنبه 1392/07/24 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


تکنیک های تانگ سودو

Dull Ryo Cha Gi

دول ریو چاگی
تاريخ : سه شنبه 1392/07/23 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : دوشنبه 1392/07/22 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : پنجشنبه 1392/07/18 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه 1392/07/16 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


ضربه آپ چا گی

Ahp Cha Gi

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه 1392/07/16 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : دوشنبه 1392/07/15 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه 1392/07/09 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Ahp Podo Oil Ri Gi

ضربه آپ پودو اول ریگ گی

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : دوشنبه 1392/07/08 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : دوشنبه 1392/07/08 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : دوشنبه 1392/07/01 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : دوشنبه 1392/07/01 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : جمعه 1392/06/29 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : چهارشنبه 1392/06/27 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : چهارشنبه 1392/06/27 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : یکشنبه 1392/06/24 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : جمعه 1392/06/22 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : چهارشنبه 1392/06/20 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : یکشنبه 1392/06/10 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : دوشنبه 1392/06/04 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید